Kaznena prijava protiv bivšeg i sadašnjeg direktora vukovarskog Vodovoda

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Članovi Živog zida Vukovarsko – srijemske županije podnijeli su 27. siječnja Županijskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Vodovodu Grada Vukovara. Kako se navodi u priopćenju Živog zida kaznena prijava se odnosi na zloupotrebu položaja i ovlasti kao i nezakonito pogodovanje. Ovim povodom Živi zid se oglasio priopćenjem za javnost kojega prenosimo:

“Rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Klasa: UP/I-363-01/17-01/23, UBROJ:2196/01-7-17-6 od 14.08.2017 poništeno je ranije izdano riješenje, po kojemu je temeljem komunalnog doprinosa Gradu Vukovaru trebalo biti uplaćeno 1.033.953,00 (jedan milijun i trideset tri tisuće devetsto pedeset tri kune)

Kako se iz do sada dostupnih informacija može zaključiti; Vodovod grada Vukovara isplatio je Gradnji d.o.o. sredstva za plaćanje komunalnog doprinosa, koja nikada nisu proslijeđena na račun Grada Vukovara.

Kao vijećnik Živog zida sam u više navrata na aktualnom satu Gradskog vijeća Grada Vukovara postavio gradonačelniku pitanje što se dogodilo s tim novcem, a s obzirom kako do današnjeg dana, niti gradonačelnik Vukovara Ivan Penava niti odgovorni u Vodovodu grada Vukovara, nisu našli za shodno dati jasan, razumljiv i zdravorazumski odgovor koji bi zadovoljio interes javnosti i koji bi odbacio sumnje u postojanje namjere da se svjesno i ciljano pogodovalo pojedincu na štetu zajednice, u svojstvu Županijskog koordinatora Živog zida podnio sam Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru kaznenu prijavu protiv; bivšeg direktora Vukovarskog vodovoda Gorana Martinovića i njegovog nasljednika trenutnog direktora Darija Tišova, poštujući obvezu i dano obećanje da ću kao viječnik Zivog zida zastupati interese svojih sugrađana i perspektivnije budućnosti.

Vjerujem da će nadležni, postupajući po toj prijavi rasvijetliti zakulisne i nejasne poslovne odluka, pristranost, izbjegavanja davanja jasnih odgovora na koje imamo zakonsko pravo”, stoji u priopćenju kojega potpisuje koordinator Živog zida u Vukovarsko – srijemskoj županiji Pavao Josić.