Još jedan vrijedan projekt Veleučilišta Lavoslav Ružička

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Veleučilište Lavoslav Ružička domaćin je dvodnevnog transnacionalnog partnerskog sastanka u okviru međunarodnog projekta pod nazivom „Digital Tool and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Toda’s Health Care Sector“. Erasmus koordinator vukovarskog Veleučilišta Karolina Novinc pojasnila je kako će tijekom dva dana provoditi se predavanja i radionice na kojima će sudjelovati nastavnici s Veleučilišta Lavoslav Ružička kao i partnera iz Norveške, Danske, Švedske, Cipra i Španjolske.

„Jedna od aktivnosti projekta razmijeniti znanja i inovativne metode sigurnih tehnika transfera nepokretnih, slabopokretnih i polupokretnih osoba. U projekt su uključene njegovatelji, predavači kao i osobe uključene u područje fizioterapije“, rekla je Novinc.

Dodala je kako ovakvi međunarodni i Erasmus projekti su kreirani kako bi nadopunili znanja, iskustva i vještine osoba uključenih u projekt. Prema njenim riječima kroz projekt se prenose znanja, dijele metodologije te nadograđuju sadržaji koji unaprjeđuju kvalitetu znanja. Na taj način studenti stječu transnacionalne vještine potrebne tržištu rada ali i dobivaju širi nacionalnu i internacionalnu sliku.

Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička, pojasnio je kako se radi o projektu vrijednome 250.000 eura u kojemu je vukovarsko Veleučilište samo jedan od partnera. Istakao je kako će kroz glavne aktivnosti projekta biti kreirani inovativni način podučavanja primjenom Peer Learning metode kojim će se unaprijediti vještine podučavanja o sigurnim tehnikama prenošenja nepokretnih ili teško-pokretnih osoba.

„Pet naših nastavnika uključeno je u projekt da kroz predavanja i radionice nauče više o inovativnim metodama koje će potom prenositi studentima. U našem Veleučilištu jako su prisutni Erasmus projekti pa smo tako do sada imali 150 dolaznih ili odlaznih mobilnosti nastavnika i studenata“, rekao je Sudarić.