Ilok: izlaže Antun Babić

Foto: Đuro Karalić

ILOK, U Gradskom muzeju Ilok u petak je otvorena izložba “Izbor iz opusa” vinkovačkog akademskog kipara Antuna Babića s reprezentativnim umjetnikovim ostvarenjima od 50-ih godina 20. stoljeća i recentnim radovima.

Riječ je o izložbi koja je do sada bila postavljena u Dvorcu Eltz u Vukovaru, a sada je, sve do 25. travnja, mogu pogledati i Iločani.

Izložba Antuna Babića postavljena je u Iloku u sklopu projekta “Zavičajni umjetnici grada Iloka”, a kojima kako je istaknuto tijekom otvorenja izložbe, Antun Babić pripada s punim pravom jer je jedan od glavnih inicijatora i pokretača kiparske kolonije koja je prije Domovinskog rata postojala u Iloku.

Antun Babić (1931.) diplomirao je 1958. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u kiparskoj klasi profesora Vanje Radauša. Od 1998. do 2003. godine vodio je Likovnu radionicu Dječjeg doma “Sv. Ana” (Vinkovci, Supetar), koncipirao je i vodio Kiparsku radionicu “Zemlja” u Vinkovcima (2003. – 2008.), osnovao je i vodio “Grupu 1999.”  Vinkovci od 1999. do 2012. godine.

Izlagati je počeo 1950. godine, a prvu samostalnu izložbu imao je 1959. u Gradskoj knjižnici u Vinkovcima. U šest i pol desetljeća umjetničkog stvaranja u skulpturi, grafici, crtežu i medaljerstvu, izlagao je na pedesetak samostalnih i 280 skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu.  Za umjetničko stvaralaštvo primio je više priznanja i nagrada, a 1997. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Djela Antuna Babića nalaze se u gradskim muzejima Vinkovaca i Vukovara, Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, Galeriji “Branko Ružić” u Slavonskome Brodu, Modernoj galeriji u Zagrebu, Gliptoteci HAZU i Kabinetu Grafike HAZU u Zagrebu, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Galeriji “Krsto Hegedušić” u Petrinji, Franjevačkoj galeriji u Širokome Brijegu te u privatnim zbirkama.

ĐURO KARALIĆ