I u novoj školskoj godini bez brige za užinu!

Foto: Grad Vukovar

ZAGREB, Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipom Aladrovićem potpisao je Ugovor u sklopu javnog poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.).

Putem potpisanoga Ugovora Grad Vukovar je i u nadolazećoj školskoj godini osigurao sredstva Europskog socijalnog fonda u iznosu od gotovo 850 tisuća kuna za besplatnu školsku užinu za ukupno 819 djece u 6 osnovnih škola s područja grada Vukovara. Riječ je o EU projektu „Bez brige za užinu III“ koji je Grad Vukovar u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovar – VURA uspješno prijavio na javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U projekt su kao ciljane skupine uključena djeca/učenici iz obitelji koje su korisnici prava na dječji doplatak što se dokazuje rješenjem, odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za ostvarivanje navedenoga prava roditelji će potrebnu dokumentaciju dostaviti školama.