Hrvatska komora primalja pokrenula online tečajeve za trudnice

Foto: PIxabay

S obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa, osobito glede ograničenja kretanja i okupljanja te posebnim uvjetima rada
zdravstvenog sustava koji onemogućuju dosadašnju praksu edukacije
trudnica, Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi online tečajeve
vezano uz trudnoću, porođaj i dojenje koji se nalaze na YouTube kanalu
Hrvatske komore primalja (https://www.youtube.com/channel/UC-LvJEPYN1d6KSvngYP9sJQ).

Tečajeve drže primalje koje su jedini zdravstveni djelatnici kojima u
Zakonu o primaljstvu i Direktivi EU stoji da educiraju žene i obitelj te
su najkompetentnije osobe koje mogu savjetovati žene o fiziologiji
trudnoće, porođaju, puerperiju i dojenju, navode iz Hrvatske komore primalja.

Podsjećaju kako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 2020. godinu „Godinom medicinskih sestara i primalja“, a najbolji način za obilježiti istu je pokloniti nešto onima kojima je to potrebno.

Pomozimo zajedno ženama u njihovom najdelikatnijem razdoblju u životu, poručuju iz Hrvatske komore primalja.