HGK: Gospodarska slika u županiji bolja je od prošle i pretprošle godine

VUKOVAR, U prostorijama HGK – Županijske komore Vukovar održana je 9. Proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar na kojoj su nazočili predstavnici gospodarstva i institucija iz županije. Uvodno izlaganje, te predstavljanje metodologije izrade županijske razvojne strategije kao i do sada pripremljenih dokumenata održao je predstavnik koordinatora izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije, Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Vinkovci Ivan Ambroš. Predstavnici gospodarstva iznijeli su niz prijedloga i primjedbi, a s ciljem izrade kvalitetne i sveobuhvatne strategije razvoja. Iznesene primjedbe odnosile su se na područje potpore razvoju svih prerađivačkih djelatnosti s područja županije, područje potpore turizmu, institucijama kulture, socijalnih usluga, zaštićenim područjima, informacijskim tehnologijama, te ruralnom prostoru odnosno poljoprivrednoj proizvodnji.

„Polazimo od resursa kojima raspolažemo koji moraju biti podloga za naš budući gospodarski razvoj. U tom je smjeru i radna verzija formulirana, a naglasak je stavljen na poljoprivredu i prehrambenu industriju, na drvoprerađivačku industriju i na naš položaj odnosno prilike u transportu i logistici. Gospodarska slika je pozitivna, bolja je nego prošle i pretprošle godine. Većina tvrtki očekuje napredak, povećanje prihoda i ostvarene dobiti ali to je daleko od željenih rezultata. Zaposlenost je premala tako da ako nastavimo ovim tempom trebat će nam desetak godina da se vratimo na razinu prije gospodarske krize“, rekao je direktor HGK  -Županijske komore Vukovar Ivan Marjanović.

Dodaje i da je prerađivačka industrija ostvarila značajan napredak dok graditeljstvo kao prvi pravi pokazatelj novog investicijskog ciklusa ne ostvaruje tako značajne napretke.

„Kada će razvojna strategija biti donesena ne ovisi isključivo o nama. Mi smo svoj dio posla odradili. Pretpostavka za donošenje županijske razvojne strategije je donošenje strategije na razini Republike Hrvatske. Postavlja se i pitanje izrade studije utjecaja na okoliš. Ukoliko to bude obveza biti će za županiju i dodatni trošak, a u određenom vremenskom periodu će pomaknuti usvajanje strategije“, rekao je Marjanović.

Županijska razvojna strategija trebala bi biti donesena na posljednjoj županijskoj sjednici ove godine, a odnosit se na razdoblje od 2016. do 2020. godine.

IVAN MATIĆ

Foto Ivan Matić