HAMAG-BICRO predstavio mogućnosti povlačenja EU sredstava

Foto: HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, održala je u Vukovaru informativnu radionicu o mogućnostima dodjele bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Radionicu su pozdravnim riječima otvorili Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, član Uprave HAMAG-BICRO-a Mario Turalija te ispred poduzetnika, Petar Šimić.

„Želimo slavonskim poduzetnicima predstaviti mogućnosti koje su im na raspolaganju kako bi sa što više uspjeha iskoristili mogućnosti iz EU fondova. HAMAG-BICRO trenutno u provedbi imam 2.481 ugovor iz EU fondova, čija ukupna vrijednost iznosi 6,4 milijarde kuna od čega bespovratna sredstva čine 2,5 milijardi kuna. Osim bespovratnih sredstava, na raspolaganju su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Mikro i Mali zajmovi, a nakon jučerašnjeg potpisivanja ugovora s 15 financijskih institucija, i pojedinačna jamstva. Osnovni cilj tog programa je jednostavnije, brže i lakše ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo“, izjavio je član Uprave HAMAG-BICRO-a, Mario Turalija.

Cilj radionice bio je informirati poduzetnike o sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Poduzetnici su imali priliku čuti koje su najčešće pogreške koje se događaju prilikom izrade projektnih prijava te su upoznati s pojedinim fazama tijekom provedbe projekta nakon potpisa ugovora.

Također, prezentirane su mogućnosti financiranja putem financijskih instrumenata Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj. Naime, prošle godine potpisan je Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, HAMAG-BICRO-a te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu novih financijskih instrumenata kojima se omogućava jednostavnije, brže i lakše kreditiranje ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo, podsjećaju iz HAMAG-BICRO.

Nakon uspješno plasiranih Mikro i Malih zajmova sa 0,5 % kamate, a za sektor mljekarstva i najnižom kamatom ikad od 0,1% – u prvih nekoliko mjeseci primjene rezultirali su sa 100 odobrenih zajmova u vrijednosti od 30 milijuna kuna. Nakon ovotjednog potpisivanja ugovora s 15 odabranih financijskih institucija na raspolaganju su i Pojedinačna jamstva do gotovo 10 milijuna kuna po projektu i stopom jamstva od 80% za mljekarski sektor i mlade poljoprivrednike.

Svrha financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. je potaknuti razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora, omogućavanjem povoljnijih uvjeta financiranja kao što su niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka uz manje instrumenata osiguranja koje korisnici moraju priložiti, pojašnjavaju iz HAMAG-BICRO.