Grad Ilok sufinancira udomljavanje napuštenih pasa, mikročipiranje te sterilizaciju pasa i mačaka

Foto: Azil Osijek

ILOK, Grad Ilok daje jednokratnu novčanu naknadu za udomljavanje napuštenih pasa u iznosu 2.000,00 kn po udomljenom psu, a sve do iskorištenja financijskih sredstava koja su osigurana u Proračunu grada Iloka za tekuću godinu, izvjestili su iz Grada Iloka.

Uvjeti za ostvarivanje prava su da udomitelj zaključi ugovor za udomljavanje napuštenog psa, koji je pronađen na području Grada Iloka, sa Specijaliziranom veterinarskom ambulantom i veterinarskim higijeničarskim servisom Tip – Tip iz Vinkovaca i da ima potrebne uvjete za udomljavanje i držanje pasa sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Nakon potpisa ugovora udomitelja sa Specijaliziranom veterinarskom ambulantom i veterinarskim higijeničarskim servisom Tip- Tip iz Vinkovaca, udomitelj podnosi zahtjev Gradu Iloku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu za udomljavanje psa s područja Grada Iloka. Obrasce je moguće pronaći na web stranici Grada Iloka.

Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o sufinaciranju sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom. Ovu aktivnost Grad Ilok provoditi će u suradnji s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o. na području Grada Iloka. Vlasnik životinje dužan je ostatak troška, 30% od cijena navedenih u troškovniku, platiti odmah nakon obavljene usluge sterilizacije, navode iz Grada Iloka.