Geoprostornom analizom rizika za vodoopskrbnu mrežu u Vinkovcima utvrđene kritične dionice cjevovoda za nastanak kvarova

Foto: VVK

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) održana je prezentacija projekta „Geoprostorna analiza rizika za vodoopskrbnu mrežu u gradu Vinkovcima“, prvog takve vrste u Hrvatskoj i regiji.

Riječ je o vrlo značajnom projektu za VVK jer će dobivene podatke i informacije moći koristiti u provedbi budućih investicija kao i za nastavak provedbe projekta smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca, napominju iz VVK dodajući kako je platforma koja je predstavljena zapravo digitalna i ažurirana geoprostorna baza podataka o cjevovodima u Vinkovcima s analizom rizika za pojedine cjevovode uključujući i analize prema vjerojatnosti i posljedicama kvarova. U Vinkovcima ima oko 155 km vodovodne mreže, a analizom je detektirano oko 17 km najkritičnijih cjevovoda odnosno oko 11 posto svih cjevovoda u gradu, napominje se.

Budući da su sada detektirana kritična mjesta curenja, ova je platforma temelj za preventivno djelovanje po pitanju lociranja i sanacije curenja gdje su pritom određena prioritetna područja s najvećom vjerojatnosti pojave novih curenja i curenja koja su već aktivna, ali u manjoj mjeri i nisu još vidljiva. S njom će biti određeni prioriteti za rekonstrukciju cjevovoda u Vinkovcima što je, pak, temelj za kandidiranje investicija za nacionalno ili europsko financiranje.

Na temelju podataka dobivenih ovom analizom moći će se ciljano i brzo djelovati na lociranju i sanaciji curenja što će dovesti do skraćenja trajanja curenja, a time posljedično i smanjenja gubitaka u sustavu te će se moći provoditi dodatne analize ili uvesti dodatne mjere nadzora na pojedinim dionicama koje su ocijenjene kao kritične i prioritetne i tako proaktivno raditi na kontroli gubitaka vode, pojašnjavaju iz VVK.

Navode kako je riječ o višekriterijskoj analizi koja uvažava stvarne podatke o pozicijama cjevovoda, promjerima cjevovoda, materijalima od kojih su izgrađeni, godini izgradnje, slijeganju terena dobiveno satelitskim snimanjem, povijesnoj evidenciji kvarova na cjevovodima u protekle dvije godine… Provedbom analize definirane su najkritičnije dionice cjevovoda te je sukladno tome dana procjena troškova sanacije istih, a ujedno su vidljivi i mogući poremećaji u vodoopskrbi koji se posljedično pojavljuju zbog kvara na cjevovodima.

Kako bi se ti poremećaji ublažili i gubici u sustavu smanjili, VVK svake godine ulaže velika sredstva u rekonstrukciju vodovodne mreže i to sredstava iz fondova Europske unije, sredstava Hrvatskih voda i Grada Vinkovaca kao i vlastitih sredstava želeći tako poboljšati vodnu infrastrukturu. Na taj način radi se na smanjenju kvarova i gubitaka u sustavu te izravno utječe na poboljšanje svakodnevnog života korisnika pri čemu će ova platforma biti od velike pomoći, poručuju iz VVK.

Ukupni iznos izrade dokumentacije iznosi 26.370,00 eura bez PDV-a, a sufinanciran je od strane Hrvatskih voda. Analizu je provela tvrtka Aqua Libera čiji je direktor Jurica Kovač predstavnicima Hrvatskih voda i VVK i podnio izvješće o provedenim aktivnostima.

Foto: VVK