Edukacija odgajatelja i učitelja u okviru Erasmus + projekta

Foto: OŠ Josipa Matoša

VUKOVAR, U Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru održana je edukacija  odgajatelja i učitelja partnerskih škola i predškolskih ustanova u okviru Learning/Teaching/Training aktivnosti projekta „TerraVita“. Tema edukacije bila je inkluzija djece i učenika s teškoćama u razvoju u predškolski i školski sustav odgoja i obrazovanja, od teorijskih osnova do primjera dobre prakse. U okviru edukacije, predavanja i radionice održali su edukacijska rehabilitatorica dr. sc. Ksenija Romstein, docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Mirjana Kulić, ravnateljica i odgajateljica u Dječjem vrtiću Vukovar 1, Radmila Latas, ravnateljica i odgajateljica u Dječjem vrtiću Zlatokosa Borovo te djelatnice OŠ Josipa Matoša, edukacijske rehabilitatorice Dijana Torić, Matea Vukas Launek, Maja Papst Milanović i psihologinja Dejana Varnica. Kroz edukaciju, sudionici su dobili priliku upoznati se s načinima i oblicima rada s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju u predškolskim i školskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, te kroz primjere dobre prakse i radionice naučiti primjenjivati stečena znanja i vještine.

„Cilj projekta je lakše i aktivnije uključivanje djece i mladihkoji su u opasnosti od socijalne isključenosti zbog siromaštva, nesposobnosti za komunikaciju na službenom jeziku države u kojoj žive, kao i specifičnih odgojno-obrazovnih poteškoća, u javni život lokalne zajednice kojoj prirodno pripadaju. Kroz planirane aktivnosti za djecu, učenike i roditelje, a čija je glavna tema vodilja razvoj ekološke svijesti od najranije dobi, razvijat će se sposobnost komuniciranja na materinjem jeziku, podići kvaliteta života te potaknuti socijalno uključivanje pojedinaca i skupina kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost“, rekla je Mirela Posarić ravnateljica škole Josipa Matoša.

Dodaje kako se kao rezultat projekta planira razviti tzv. e-knjiga koja će služiti kao metodički priručnik za odgajatelje i učitelje u području inkluzije djece i mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, a kroz ekološke teme i sadržaje koje su lako razumljive svima.

Projekt se financira u okviru programa Erasmus +, Ključna aktivnost 2-suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, a provedba je započela 1. rujna 2017. godine. Nositelj projekta je Dječji vrtić “MechoPooh” iz Kazanlaka, Bugarska, a partneri  su, uz OŠ Josipa Matoša i Dječji vrtić “Pchelitsa” (Bugarska), JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina (Slovenija), ZespółSzkolno- Przedszkolny w Jasieniu (Poljska), CEIP ManuelRodríguezSinde (Španjolska), 1st SpecialNurserySchoolofPatras (Grčka), te Gradinitacu Program Prelungit”TraianDemetrescu” (Rumunjska).