DIP pripremio mobilne aplikacije za praćenje lokalnih izbora

Foto: avangard.com

Državno izborno povjerenstvo pripremilo je mobilne aplikacije za kontrolu zapisnika i za uvid u rezultate glasovanje – mIzbori.

Mobilna aplikacija za kontrolu zapisnika namijenjena je prvenstveno članovima biračkih odbora za kontrolu zapisnika o radu biračkih odbora te je dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.izbori.hr/lokalni2021/kontrola-zapisnika/1/ .
Mobilnu aplikaciju nije potrebno instalirati već je samo potrebno pokrenuti na navedenom linku.

Mobilna aplikacija za uvid u rezultate glasovanja – mIzbori namijenjena je javnosti za uvid u rezultate glasovanja. Aplikacija je dostupna na sljedećim poveznicama:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.apisit.mIzbori&hl=hr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/mizbori/id1051279896?itsct=apps_box_link&itscg=30200


Mobilna aplikacija je dostupna za Android smartphone (Google Play) i za iPhone (AppStore) te je za korištenje potrebno instalirati najnoviju verziju aplikacije ili nadograditi postojeću. Navedene aplikacije bit će dostupne od 15. svibnja 2021. godine.