CVJETNA EDEN INSTALACIJA U SREDIŠTU VUKOVARA

Foto: Ivan Matić

Na središnjem vukovarskom gradskom trgu, a povodom Sajma cvijeća. Postavljena je cvjetna EDEN instalacija. Ona ukazuje na činjenicu da je lokacija Vukovar – Vučedol – Ilok dobila turističku EDEN nagradu.