Cjeloživotno učenje za učilište 21. stoljeća

Foto: Ivan Matić

VINKOVCI, U sklopu svog Erasmus+ projekta ʺNadogradnja za učilište 21. stoljeća kroz Learn&Leadʺ Pučko otvoreno učilište Vinkovci uspješno je završio prvu fazu projekta – blok edukacija. U organizaciji slovačke škole-partnera „Harmony Academy“ iz Trnave  edukacije je pohađao tim od 2 predstavnika Pučkog otvorenoga učilišta.

Kako navode tijekom dva tjedna usvojili su 4 bloka stručnih edukacija koje su se temeljile na dva temeljna područja – primjeni najmodernijih pristupa nastavi s jedne, te razvoju naprednih menadžerskih i liderskih vještina članova tima s druge strane.  Stručno usavršavanje nastavnika i administracije Učilišta ključno je za razvoj novih obrazovnih programa, nadogradnju i poslovni razvoj učilišta.

„Kolektiv je posljednjih godina naglo narastao, pa je organiziranje i komunikacija s tolikim brojem ljudi postalo izazov koji traži nove i drukčije vještine upravljanja ljudskim potencijalima. Želimo postati sretna škola, odnosno moderan i efikasan kolektiv zadovoljnih ljudi. Među ciljevima kojima težimo ovaj nam je cilj jedan od najvažnijih“, izjavio je ravnatelj Pučkog otvorenoga učilišta Vinkovci Berislav Božanović.

Koordinatorica projekta Andrea Anić Petrović kazala je kako je slijedeći korak u projektu „job shadowing“, odnosno praćenje slovačkih kolega u svakodnevnom radu.

„U sklopu toga dijela projekta moći ćemo vidjeti direktnu i praktičnu primjenu naučenih principa“, istaknula je Anić Petrović.

Podsjetila je kako je provedba projekta započela 1. kolovoza 2020. godine i u potpunosti se sufinancira iz EU fonda. Projekt je usmjeren na dobrobit i razvoj lokalne zajednice i gospodarstva na područjima gradova Vinkovaca i Vukovara, a inicijalni je plan razvoj novih programa koji će povezati jezično učenje i turizam.