Za Babinu Gredu vole reći kako je “kulturna seoska metropola” te stoga detalji uređenja okućnica, poput ovoga na fotografiji u jednom babogredskom domaćinstvu, na ulazu u to selo iz smjera Štitara, nisu rijetkost