Međunarodni dan žena obilježava se u cijelom svijetu, ponajčešće iskazivanjem pažnje i poklonima koji se daruju ženama. U središtu Vinkovaca pripadnicima “ljepšeg spola” dijeljeni su crveni karanfili.