Štitar ostao bez proračuna, a time i bez općinske vlasti

Foto: Općina Štitar

ŠTITAR, Drugi prijedlog proračuna Općine Štitar za 2017. god. nije donešen zbog nedostatka kvoruma, izvjestili su iz te vukovarsko-srijemske općine što znači da će doći do raspuštanja Općinskog vijeća, a umjesto načelnika Marka Bikića (HDZ) općinu će voditi povjerenik, kojega će imenovati Vlada.

Prijedlog odluke o izglasavanju proračuna općine za 2017. godinu na dnevni red je došao na sjednici Općinskog vijeća održanoj posljednjeg dana 2016. godine, 31. prosinca, ali zbog nedovoljnog broja vijećničkih ruku, nije došlo do izglasavanja proračuna.

Prema Zakonu o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Također, prema zakonu, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima, ako u zakonom određenom roku, a to je 31. prosinca 2016., ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju. A to s upravo dogodilo u Štitaru.

S obzirom da se nalazimo u godini u kojoj se na proljeće održavaju lokalni izbori, za Općinu Štitar ne bi se trebali raspisati izvanredni izbori već bi povjerenik općinu trebao voditi do redovitih izbora u svibnju.