Od 1. svibnja odvoz smeća naplaćivati će se po količini

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na redovitoj sjednici Gradskoga vijeća Vukovara donesena je Odluka o promjeni u načinu odvoženja komunalnoga otpada i korisnoga otpada. Kako je najavljeno primjena ove odluke stupiti će na snagu s 1. svibnjem ove godine. Prema toj odluci građani koji žive u obiteljskim kućama u jednu kantu će odlagati komunalni otpad, a u drugu sav miješani otpad predviđen za recikliranje. Za biorazgradivi otpad moći će preuzeti kompostere. U isto vrijeme u zgradama će biti postavljeni odgovarajući kontejneri, a odvoz otpada neće se više naplaćivati prema broju članova kućanstva, nego prema količini odvezenoga komunalnoga otpada. Za nepridržavanje reda uvedene su i novčane kazne. Vijećnici su donijeli i odluku kako se gradska priznanja neće više davati svake godine nego svake četvrte godine.

Tijekom aktualnog sata vijećnike je interesiralo i što je dogovoreno s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci kao i kada će civilno sklonište na Olajnici biti otvoreno za građane. Bilo je i riječi o obnovi pojedinih ulica, prodaji tvrtke Vukovarsko pivo, isplati subvencija za poljoprivrednike i poduzetnike, parkirališnim mjestima…  Još jednom je ukazano na spore radove na Priljevu ali i ukazano da je u dva mjeseca broj zaposlenih smanjen za 307 osoba.

Sjednicu Gradskog vijeća vodio je zamjenik predsjednika Robert Rapan s obzirom da je predsjednik vijeća Tomislav Šota bolestan. Na pitanja vijećnika tijekom aktualnog sata odgovarao je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček.