Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta

Foto: Ivan Matić

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine donosi


                                                O D L U K U

o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

 1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 3. izvješćivanja javnosti,
 4. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
 5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
 6. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
 7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-19. 

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštivati slijedeće mjere:

 • socijalna distanciranja,
 • ne zadržavanje na javnim prostorima,
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke. 

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
 • na okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite. 

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.