Besplatne edukacije za nezaposlene osobe

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Učilište Studium u suradnji sa Udrugom žena Vukovar provodi EU projekt pod nazivom EKOSTART, čiji cilj je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina društva kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske
županije.

U sklopu projekta za nezaposlene osobe organizirana su dva besplatna programa osposobljavanja za zanimanja u poljoprivredi: Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja i Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja.

Nakon završenog osposobljavanja za čak 20 osoba provesti će se karijerno i poslovno savjetovanje za razvoj vlastitog OPG-a, te će im se izraditi poslovni planovi koji su osnova za početak samostalnog poslovanja.

Ovim putem pozivaju se sve nezaposlene osobe da se prijave na informacijsko-motivacijske radionice na neki od navedenih kontakata i tako postanu dio ovog projekta.

 1. Udruga žena Vukovar
  Brune Bušića 74, 32010 Vukovar
  E-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr
  Tel: 032/424-880
 2. Učilište Studium
  Ivana Gorana Kovačića 3, 32000 Vukovar
  E-mail: vukovar@uciliste.net
  Tel: 032/443 – 153