Besplatna užina za 737 učenika vukovarskih osnovnih škola

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U vukovarskoj gradskoj vijećnici predstavljen je projekt pod nazivom „Bez brige za užinu“ u čijoj realizaciji su sudjelovali Grad Vukovar, Vukovarska razvojna agencija (VURA) i osnovne škole sa područja garda. Kako je rečeno cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Vukovara kroz osiguranje prehrane tijekom njihova boravka u osnovnoj školi.

VURA je projekt prijavila na natječaj Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 te su povučena  EU sredstva u 100%-tnom iznosu, odnosno preko 740 tisuća kuna. Ciljna skupina projekta su djeca s područja Grada Vukovara koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici osnovnoškolskog programa.

„Projektom „Bez brige za užinu“ Grad Vukovar, kao nositelj projekta, osigurao je 130.099 obroka za 737 učenika  u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić objasnila je kako su ovim projektom osigurani obroci za svu djecu kojima su potrebni u školskoj godini 2019./2020.

„Uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ostvarila su djeca korisnici dječjeg doplatka, djeca iz obitelji s troje i više djece. Aplicirati ćemo sa projektom i za predstojeću školsku godinu, a cilj nam je u budućnosti osigurati besplatnu užinu za sve učenike s područja Vukovara“, rekla je Žilić.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević istaknuo je kako je ovim projektom pokrivena prehrana 40% vukovarskih učenika.

Lidija Miletić, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, podsjetila je kako je ovaj projekt samo dio sveobuhvatnog paketa kojim Grad Vukovar brine za vukovarske učenike jer osim besplatne prehrane za djecu u riziku od siromaštva, svi učenici početkom godine dobivaju besplatnu preobuku i bilježnice te je osiguran besplatni gradski prijevoz.