29 vinkovačkih učenika s teškočama u razvoju dobilo pomoćnike u nastavi

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, U sklopu projekta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima“ danas je 26 pomoćnika dobilo ugovore o radu koje im je uručio zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić.

“Mislim da je ovo jako važno za učenike i njihovu uključivost i osposobljavanje u školi, lakše usvajanje znanja i vještina kako bi jednoga dana bili spremni za uključivanje na tržište rada. Moram napomenuti kako još uvijek imamo sedmero djece s posebnim potrebama koji nisu obuhvaćeni programom, ali mi kao Grad pokušavamo vršiti pritisak i nadam se da ćemo uspjeti dobiti suglasnost Ministarstva i za njih“, kazao je Šokičić.

Ukupna vrijednost projekta je preko 5,7 milijuna kuna i u Vinkovcima se provodi treću godinu. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz programa Učinkoviti ljudski potencijali.

“Ove godine, za sada, imamo 26 pomoćnika u nastavi koji će pružati potporu za 29 djece s teškoćama u razvoju. Očekujemo da će još nešto zahtjeva koje smo poslali prema Ministarstvu biti odobreno, tako da bi se broj pomoćnika mogao povećati i nadam se da će tako i biti. Nažalost, ne mogu svi dobiti pomoć i brojnim roditeljima i njihovoj djeci ove godine nisu odobreni pomoćnici”, napomenula je direktorica Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA Mirta Šrtk.