Završni radovi na komunalnom pristaništu Marina

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i ravnatelj Lučke uprave Vukovar Alen Jakumetović obišli su radove na komunalnom pristaništu “Marina” koje se gradi kod tzv. stare klaonice.

„Izgradnjom komunalnoga pristaništa mijenjamo vizuru Vukovara sa Dunava ali i gradu osiguravamo jedan novi sadržaj kakav do sada nije imao. „Marina“ će imati svrhu priveza čamaca i drugih plovila za sport i razonodu građana“, rekao je Jakumetović.

Pristanište se sastoji od vodnog prostora za vez plovila, zaštitnog pontona od plutajućih naplavina, sidrenog sustava i pristupnog mosta s postojeće obaloutvrde. Pojasnio je i kako su tijekom izgradnje postavljeni pontoni i piloti u vodu. Svaki pilot dugačak je 27 metara od čega je 15 metara zabijeno u dno. Izgradnjom pristaništa osigurati će se ukupno 140 vezova za čamce i plovila, od čega 90 vezova duljine 8 metara i 50 vezova duljine 12,5 metara. Privez plovila u pristaništu omogućen je preko pontonskog gata za vez plovila koji je položen  paralelno s obalom u duljini od 265 metara, dok je pontonski gat za zaštitu od naplavina i od santi leda u duljini 48 metara položen okomito na obalu koji ujedno i služi kao oslonac za pristupni most putem kojeg je korisnicima pristaništa osiguran pristup čamcima i plovilima sa kopnene strane. Za izgradnju „Marine“, čije se otvaranje očekuje slijedećih tjedana osigurano je 9 milijuna kuna.

„Ovo je jedan sasvim novi sadržaj Vukovara. „Marina“ je pozicionirana tako da pruža mogućnosti koje lučica u središtu grada nije mogla pružiti“, rekao je Penava.

Najavio je i otvaranje još jednoga cestovnoga pravca prema „Marini“, izgradnju lukobrana kao i završetak šetnice koja će voditi sve do Vučedola. Jakumetović je isto tako najavio i ove godine uređenje zimske lučice kao i proširenje pristana u Vukovaru. Svi ti projekti, kao i oni koji se planiraju, narednih godina okrenuti će Vukovar prema Dunavu s ciljem da se iskoriste sve prednosti i potencijali koje ova rijeka pruža.