Vukovar je 50. grad u svijetu koji je dobio Svjetski Gong mira

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Predsjednik Svjetskoga odbora za mir Djuyoto Suntani i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava otvorili su u vukovarskom naselju Olajnica Svjetski Gong mira. Radi se o monumentalnom i prepoznatljivom spomeniku koji simbolizira mir, ljubav i prijateljstvo među narodima. Gong je postavljan u organizaciji Grada Vukovara, a dar je Svjetskog odbora za mir i Republike Indonezije. Umjetnički je rad akademskog kipara, slikala i grafičara Ante Sardelića Kraljevića iz Kanade. Hrvatska je 50. država u kojoj je izgrađen ovakav gong, a ideja o postavljanju gonga nastala je 2002. godine nakon terorističkih napada na Baliju u Indoneziji. 

„Od samih početaka, svjesni simbolike i važnosti grada Vukovara, ali i uvažavajući druga mišljenja, bili smo otvoreni za postavljanje ovakvog simbola mira. Okružen instalacijama umjetnika Ante Sardelića Kraljevića, Gong šalje značajnu poruku i puni smisao. Naime, samim ulaskom prema Gongu, gdje se susrećete s pjesmom i bitnom porukom, s glagolljicom na elementima, križevima koji simboliziraju našu vjeru kroz stoljeća, golubicama, stepenicama kojima krećete i koje idu uzlazno jer simboliziraju težak put, možete vidjeti podsjetnik na žrtvu cijelog naroda tijekom povijesti, žrtvu hrvatskog naroda u svojoj vjeri, borbu za opstanak, borbu za slobodnu i neovisnu hrvatsku državu“, rekao je Penava.

Poručio je kako i ovim putem Vukovar šalje poruku svijetu da nakon što smo postigli cilj stvaranja moderne hrvatske države, imamo veliku težnju da sva naša stremljenja budu usmjerena ka izgradnji i očuvanju mira, doprinosu da naš grad i država budu što je moguće bolje društvo.

Gong svjetskog mira nastao je u Indoneziji, nakon bombaškog napada na Baliju 2002. godine. Do sada je postavljen u 49 diljem svijeta, a postavljanjem Gonga želi se dočekati dan kada će se u jednom trenutku udarcem u Gong u svim zemljama svijeta obznaniti trenutak mira i spokoja, kao simbol globalne ljudske solidarnosti za mir.