Vinkovci: Program poticanja poduzetništva dopunjen novim mjerama

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Na sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca održanoj jučer predstavljen je Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu, a koji donosi nove četiri mjere.

Kako je istaknuo pročelnik za gospodarstvo Grada Vinkovaca Hvoje Niče riječ je o osiguranju subvencija priključka na komunalno vodne građevine postojećim poduzetnicima, subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike, promociji gospodarstva te infrastrukturnoj i logističkoj podrški mikro i malim poduzetnicima kroz Poduzetnički inkubator.

Kada je riječ o subvencijama priključka na komunalno vodne građevine postojećim poduzetnicima visina potpore može iznositi u 100 postotnom iznosu prihvatljivog troška do maksimalno 7.500,00 kuna. Kod subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike subvencionirat će se kamate kredita/zajmova s najnižim iznosom od 10.000,00 kuna, a najvišim tri milijuna kuna uz zadržavanje poslovne aktivnosti i postojećeg broja zaposlenih najmanje godinu dana od prestanka korištenja potpore.

Kod Mjere Promocija gospodarstva cilj je povećanje broja subjekata koji sudjeluju na sajmovima, a potpora iznosi do 80 posto prihvatljivih troškova do maksimalno 70.000,00 kuna po korisniku. U cilju podrške mikro i malim poduzetnicima kroz Poduzetnički inkubator prihvatljivi troškovi su troškovi najma. Makimalni intenzitet potpore je 2.160,00 kuna, a najveći intenzitet potpore 52.800,00 kuna uz prethodno potpisivanje ugovora o zakupu s Tehnološkim parkom Vinkovci.

Pored ovih mjera, dio Programa poticanja gospodarstva u Gradu Vinkovcima su i mjere Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale te Novi poduzetnici.

Za program je za sada u proračunu osigurano ukupno 2,5 milijuna kuna kuna uz mogućnost da se taj iznos tijekom godine i poveća. Prošle godine ukupno 51 vinkovački poduzetnik dobio je nešto više od 1,1 milijuna kuna dok je novim poduzetnicima, kojima se financira najviše od 3.000,00 kuna po plaćenim računima i predračunima, isplaćeno oko 130.000 kuna.