Vinkovački vodovod i kanalizacija u velikim poslovima, uskoro rekonstrukcija vodovodne mreže u Vinkovcima

Foto: VVK

Gotovo 33 milijuna kuna uloženo je u rekonstrukciju vodovodne mreže u općinama Tovarnik, Stari Jankovci, Nijemci, Andrijaševci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i Karadžićevo i dogradnju odvodnje u Starim Jankovcima

VINKOVCI, Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) nastavlja s izvođenjem brojnih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže te je tako tijekom 2016. i 2017. godine rekonstruirana vodovodna mreže općine Nijemci, Jankovci, Tovarnik te Privlaka i Andrijaševci, a istodobno se radi na kvaliteti vodoopskrbe i podizanju kvalitete vode.

„Jedan je segment kvaliteta vodoopskrbe, a to su hidrotehnički uvjeti i izgradnja cjevovoda, a drugi podizanje kvalitete vode. Cilj je da se u naseljima u kojima nema mreže napravi dobra projektna dokumentacija i da se taj projekt aplicira prema EU fondovima jer iz redovnih sredstava javni isporučitelj ne može raditi velike investicije. U tome smo posljednjih nekoliko godina bili uspješni i brojni naši projekti i programi su prihvaćeni“, kaže direktor VVK Dražen Milinković.

U tijeku su radovi u Karadžićevu, Novim Mikanovcima i Vođincima. U Karadžićevu se radi na izgradnji cjelokupnog vodoopskrbnog sustava koji će služiti za vodoopskrbu naselja, ali i protupožarnu zaštitu. Nakon izgradnje sustav će biti priključen na krak sjever Regionalnog vodovoda istočne Slavonije. U Novim Mikanovcima i Vođincima, naseljima koja već dobivaju vodu iz Regionalnog vodovoda, u tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže odnosno dijela postojećih cjevovoda (2.331,57 metara u Novim Mikanovcima i 4.451,70 metara u Vođincima), rekonstrukciji i prespajanju postojećih vodovodnih priključaka (198 u Novim Mikanovcima i 294 u Vođincima) te ugradnji 10 komada tipskog nadzemnog hidranta Novim Mikanovcima i 16 u Vođincima. Financiranje radova u Novim Mikanovcima, Vođincima i Karadžićevu ugovoreno je preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mjera 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. “Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”-provedba operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”. Ukupna vrijednost ova dva projekta je 5.865.424,92 kuna, od čega je iz EU fondova 4.985.611,19 kuna. S 85 posto sufinanciraju se iz fondova Europske unije dok se ostatak financira iz proračuna Republike Hrvatske, navode iz VVK.

„Riječ je o nama vrlo zanimljivim poslovima na kojima koristimo našu operativu odnosno poslovima koji na sebe vežu niz građevinskih i monterskih aktivnosti, a istodobno dobivamo nove komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu što rezultira manjim brojem kvarova, smanjujemo gubitke vode, korisnici dobivaju nove priključke i vodomjere s daljinskim očitanjem što olakšava rad našim djelatnicima, a dolazimo i do ekonomičnosti u poslovanju. Rezultat svega je kvalitetnija i bolja vodoopskrba”, kaže Milinković.

Ukupno je u sve ove radove uloženo 32.926.336,30 kuna, a treba naglasiti da će uskoro biti potpisan ugovor o rekonstrukciji vodovodne mreže u Vinkovcima. Ti su radovi u projektnoj dokumentaciji Regionalnog vodovoda, a radi se o 6 kilometara vodovodne mreže i 10.000 priključaka.