Usvojen program poticanja poduzetništva na području Županije

Foto: Ivan Matić

VINKOVCI, Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije usvojen je Program poticanja poduzetništva županije  koji obuhvaća plan aktivnosti koje će se poduzimati tijekom razdoblja od 2019. do 2022. godine kroz realizaciju pojedinačnih projekata poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Županije. Rečeno je kako je malo i srednje poduzetništvo jedan od glavnih pokretača gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta. Pozitivno poduzetničko okruženje važan je čimbenik razvoja gospodarstva svake županije i stoga je nužno kontinuirano ulaganje u njegov razvoj. Razvojni planovi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podrazumijevaju postojanje cijelog niza mjera i projekata poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Sa ciljem aktivnog poticanja pozitivnih gospodarskih trendova te pružanja financijske, edukativne i stručne podrške kako postojećim tako i novim gospodarskim subjektima Županija planira tijekom razdoblja od 2019. do 2022. godine provoditi sljedeće programe: Razvoj i unaprjeđenje poslovanja, Razvoj i primjena inovacija i novih proizvoda, Savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti, Suradnja s poduzetničkim potpornim institucijama, Organizacija i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i konferencijama, Kreditiranje poduzetnika i Podrška razvoju klastera. Temeljem ovog Programa Županija će dodjeljivati potpore male vrijednosti u cilju poticanja rasta i razvoja cjelokupnog gospodarstva županije kroz podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika i povećanje njihove tržišne uspješnosti. Sredstva za provedbu navedenog Programa planirana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske  županije za 2019. godinu, u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj te u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju, u ukupnom iznosu od  900.000 kuna.