Ukrcavanje specijalnih eko modula u vukovarskoj luci

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Specijalni teret koji  čini 12 velikih eko modula, od kojih je svaki težine oko 75 tona, ukrcavano je na brod u vukovarskoj luci. Ovaj teret završio je u Vukovaru radi niskog vodostaja Save i Drave. Naime, moduli su izgrađeni u Đuri Đakoviću, u Slavonskom Brodu, odakle su prevezeni do Vukovara poslije čega će krenuti put Velike Britanije. Također radi niskoga vodostaja u vukovarskoj luci završilo je i nekoliko tisuća tona ugljena namijenjenoga gospodarskim subjektima u BiH.

„Luka Vukovar najveća je hrvatska riječna luka i plovna je 365 dana u godini što nam je velika prednost. Tako su i ovi tereti završili kod nas“, rekao je voditelj općeg i pravnog odjela Luke Vukovar Darko Vicković.

Prema službenim podacima u vukovarskoj luci do danas je pretovareno 160.000 tona tereta što je 48.000 tona tereta više nego prošle godine. Planirano je da ove godine pretovare oko 300.000 tona tereta.  Najviše se pretovaraju umjetna gnojiva, ugljen, žica i staro željezo. Luka Vukovar moderno je opremljena te ima godišnji kapacitet od 1,5 milijuna tona tereta.