Trg Slavija u Vukovaru dobio novi, ljepši i uređeniji izgled

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Poslije cjelovitih radova zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig otvorili su obnovljenu prometnu i pješačku površinu na Trgu Slavija. Kako je rečeno tom prilikom u okviru radova sanirana je cesta kao i 12 parkirališta, izgrađeni su nogostupi i potporni zid te postavljena javna rasvjeta i prometna signalizacija.  

„Nakon brojnih upita građana Grad Vukovar je odlučio ove godine sanirati Trg Slavija, vrlo frekventan trg, uz glavnu prometnicu. Imali smo ovdje niz problema, od prometnih problema, divljeg parkiranja, oborinske odvodnje. Zahvaljujući investiciji od 1,4 milijuna kuna riješili smo razinu i kvalitetu prometa, dobili smo 11 novih parkirnih mjesta, jedno parkirno mjesto za dostavno vozilo, riješena je horizontalna i vertikalna signalizacija, hortikultura…“, rekao je Pavliček.

Dodao je i kako ga raduje što je gradska tvrtka Komunalac izvodila radove te da vjeruje kako je Trg Slavija, poslije obavljenih radova, dobio posve novi izgled na zadovoljstvo svih građana

 Govoreći o obavljenim radovima Čulig je kazao kako je do nedavno na toj površini bilo neorganizirano stanje, neoznačena parkirališna mjesta, nedefinirani prometni trakovi.

„Ovom sanacijom smo usporili promet kako bi sprečavali neželjene prometne nezgode, definirali smo parkirališna mjesta, riješili oborinsku odvodnju… Svjedoci smo da je u prijašnjem razdoblju, kada je malo jača kiša, ovdje bilo jezero, a ne cesta. Riješili smo i javnu rasvjetu tako da ovo sada reprezentativan prostor na području grada“, rekao je Čulig.

Napomenuo je i kako je ovo samo dio od budućih otvaranja koja će biti organizirana u Vukovaru u narednih mjesec dana te da se radi se o projektima za koje su izdvojena  znatna financijska sredstva za obnovu komunalne infrastrukture.

Govoreći o radovima koji se obavljaju na području grada Čulig je kazao kako se radi kružni tok na državnoj cesti D2 na prilazu luci Vukovar kao i da započeta  rekonstrukcija površine na Trpinjskoj cesti izgradnjom Trga Trpinjska cesta s fontanom. Započelo se i s rekonstrukcijom parkirališnog prostora u Ulici Hrvatskog zrakoplovstva za potrebe višestambenih objekata koji su u neposrednoj blizini kao i rekonstrukcijom Ulice Ive Tijardovića na Sajmištu. Sanirat će se Ulica Čvorkovac, a radi se i Dunavska ulica koja je u blizini Gradskog muzeja. Planirano je da svi ti projekti budu završeni do kraja listopada ili početka studenog mjeseca ove godine.