RIJEČNI KRUZERI I DALJE PRISTIŽU SVAKODNEVNO

Foto: Ivan Matić

Na pristan kod Vukovara i dalje, na svakodnevnoj bazi, pristižu riječni kruzeri sa turistima iz cijeloga svijeta. Snimili smo ovih dana dva kruzera koja su u razmaku od nekoliko sati pristala u Vukovar. Riječni kruzeri će, prema redu plovidbe, pristajati sve do sredine mjeseca studenog.