Raspušteno Gradsko vijeće Iloka, za povjerenicu imenovana Jasminka Dragun

Foto: Đuro Karalić

ZAGREB, Odlukom Vlade Republike Hrvatske raspušteno je Gradsko vijeće Grada Iloka, a za povjerenicu je imenovana Jasminka Dragun.

Povjerenik Vlade preuzet će sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Iloka te raspisati prijevremene izbore za članove Gradskog vijeća u roku od 30 do 60 dana od pravomoćnosti ove odluke.

Vlada je Gradsko vijeće Iloka raspustila jer nije u zakonskom roku donijelo Proračun Grada Iloka za 2019. godinu.