Pučko otvoreno učilište Vinkovci dodijelilo diplome za 41 polaznika edukacije stranih jezika

Dodjela diploma
Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Pučko otvoreno učilište Vinkovci – Podružnica Vukovar organizirala je dodjelu diploma polaznicima A2 stupnja prema ZEROJ-u (Zajednički europski referentni okvir za jezike) iz tri strana jezika. U okviru projekta 41 nezaposlena osoba je educirana za uporabu općeg engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika i to za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, a za potrebe nadolazeće turističke sezone.

„Ovaj je projekt bio daleko više od samog učenja stranog jezika. Trudili smo se našim nezaposlenima sugrađanima dati novu nadu i perspektivu, te im pomogli osvijestiti da je učenje i rad na sebi cijelo životni proces“, rekla je voditeljica nastave i koordinator projekta Andrea Anić Petrović.

 Inicijator edukacije je Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Vinkovci i realizirao ovaj projekt. Financiranje projekta je osigurano iz EU fondova. Svečanoj dodjeli prisustvovale su zamjenica gradonačelnika grada Vukovara Ivana Mujkić i predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područnog ureda Vukovar Jasna Kolar.