Proračun Vukovara za 2019. godinu težak gotovo 349 milijuna kuna

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Većinom glasova Gradsko vijeće Vukovara izglasalo je proračun Grada Vukovara za 2019. godinu koji je vrijedan 348,6 milijuna kuna. Za proračun su glasali vijećnici HDZ-a i HKS-a dok su vijećnici  SDP-a, SDSS-a, DSS-a i BM365 bili suzdržani, a vijećnik Živoga zida bio je protiv.

„Proračun će doprinijeti razvoju obrtništva, poduzetništva i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček.

U ranijim izjavama novinarima najavljeno je kako će se i iduće godine provoditi niz projekata na području Grada kada je riječ o daljem razvoju i održavanju komunalne infrastrukture.

Izglasavanju proračuna prethodilo je usvajanje  izvješća i programe rada gradskih ustanova Dječjega vrtića 1. i 2., Gradskoga muzeja, Hrvatskoga doma, Gradske knjižnice, Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima i Javne vatrogasne postrojbe. Doneseni su i programi javnih potreba u društvenim djelatnostima, kulturi, turizmu i sportu.

Redovitoj sjednici Gradskoga vijeća prethodio je Aktualni sat tijekom kojega su vijećnici postavili niz pitanja. Interesiralo ih je tako zašto je došlo do značajnog povećanja cijene odvoza komunalnog otpada, što se može napraviti kako bi se smanjio broj prometnih nesreća na prometnicama u Gospodarskoj zoni koje se već neko vrijeme koriste kao obilaznica. Zatražili su i odgovor na koji način Grad Vukovar posluje s tvrtkom EOS Matrix, koja se bavi profesionalnom naplatom potraživanja, koliko je ostalo neiskorištenih sredstava u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih poticanu poduzetništva i poljoprivrede, koja je trenutna situacija s preuzimanjem osnivačkih prava nad osnovnim školama s područja grada Vukovara, pojašnjenje projekta Užina za sve…