Projektom “Swimm” do boljeg zdravlja djece

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U vukovarskoj gradskoj vijećnici predstavljen je projekt pod nazivom „Swim“, a kojega provode Razvojna agencija Vukovar, Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ i Grad Vukovar. Kako je rečeno tijekom predstavljanja projekta radi se o sedmom projektu raspisanom u okviru natječaja „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“. Projekt je u 100-postotnom iznosu financiran sredstvima EU, a njegova ukupna vrijednost iznosi preko 1,4 milijuna kuna. Trajanje projekta je 3 godine.

„S ovim projektom pokriveni su svi segmenti društvenog života Vukovara. Vjerujemo kako smo kroz ovih sedam projekata uspjeli unaprijediti sadržaj u gradu Vukovaru i zainteresirati građane za različite aktivnosti“ rekla je direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić.

Predstavljajući projekt ravnatelj Javne ustanove Sportski objekti Vukovar Ivan Szabo kazao je kako je cilj projekta razvoj novih sportskih sadržaja te povećanje dostupnosti sportskih aktivnosti za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole na području Grada Vukovara. Projektom će se razviti novi sportski program “Napredna škola plivanja” koji će unaprijediti sportsku ponudu na području grada Vukovara, a uz to osigurana je i edukacija trenera za rad s ciljanom skupinom. Provedbom ovog programa omogućit će se djeci razvoj u sportu te povećati broj sportskih aktivnosti na području grada.

„Ono što nas je motiviralo na ovakav projekt je činjenica da je većina stanovništva okrenuta sjedilačkom životu te su fizički slabo aktivni. Istraživanja su pokazala i kako 67 djece s područja Slavonije i Baranje ne zna plivati. Ovome je projektu cilj već kod najmlađih generacija stvoriti naviku aktivnog i zdravog života. Ujedno, ovaj nam je projekt omogući ponuditi ne samo besplatnu aktivnost nego i besplatni prijevoz do Plivališta. U sklopu projekta je i nabavka minibusa koji će djecu kupiti pred matičnim školama, dakle u neposrednoj blizini stanovanja te ih dovoziti na Plivalište“ rekao je Szabo.