Projekt razvoja županijske biciklističke infrastrukture

Foto: Vukovarsko-srijemska županija

NIJEMCI, U Centru za promatranje ptica u Nijemcima danas je održana konferencija za novinare na temu razvoja biciklističke rute u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Rečeno je kako je zapažen sve veći interes turista za promatranje ptica kao specifični dio turističkih aktivnosti, kao i za vožnju brodom sv. Katarina u Nijemcima. Inače, na području Općine Nijemci nalazi se preko 100 vrsta ptica, od kojih su neke izuzetno rijetke.

Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini, Vukovarsko – srijemska županija je nastavila s provedbom navedenog programa i u 2018. godini putem projekta “Razvoj biciklističke infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije”. Projekt ukupne vrijednosti 317.972,00 kn proveden je putem programa Ministarstva turizma pod nazivom “Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini”.

Prema aktivnostima navedenima u Ugovoru asfaltirane su kraće sekcije biciklističke rute na području općine Nijemci, a prilikom izrade Operativnog plana cikloturizma Vukovarsko-srijemske županije utvrđeno je da na biciklističkoj ruti Srijem postoji kraća sekcija rute koja je iznimno teška i opasna za vožnju biciklom i ugrožava sigurnost cikloturista. Asfaltiranjem kraće sekcije biciklističke rute Srijem riješen je problem prolaska kritičnim putem ali i problem prilaska promatračnici ptica i pristaništu riječnog turističkog broda “Katarina” na rijeci Bosut što je cikloturistima pružilo dodatnu turističku atrakciju i aktivnost.
Cjelokupna dionica koju smo asfaltirali ukupne dužine 360 metara je u vlasništvu općine Nijemci

S obzirom na povećani interes za biciklističke karte i veliki broj novih smještajnih objekata s oznakom bike&bed, ažurirana je postojeća karta koja je tiskana u 500 primjeraka.

Iz TZ Nijemci kažu kako ulaganjem u biciklističku infrastrukturu mogu privući značajan broj turista kako stranih tako i inozemnih. Njihov dolazak pozitivno se reflektira i na ostalu turističku ponudu u destinaciji (smještajna ponuda, ugostiteljska, kulturna, eno-gastro i sl). Vukovarsko – srijemskoj županiji su u 2019. godini odobrena sredstva za aktivnosti u sklopu “Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Ukupna vrijednost projekta s kojim uskoro krećemo u realizaciju
iznosi 493.603,00 kuna, a od toga Ministarstvo turizma sudjeluje sa sufinanciranjem u iznosu od 355.300 kuna bespovratnih sredstava.

„Vukovarsko-srijemska županija ima goleme turističke potencijale koji se iz godine u godinu razvijaju. Sve više turista dolazi u našu županiju, povećava se broj dolazaka i noćenja, a turistički i ugostiteljski djelatnici primaju brojne nagrade za uspješno predstavljanje na turističkoj karti.  Kontinentalni turizam na našem području treba razvijati i mi tu raznim projektima želimo omogućiti da se ostvaruje kako za razvoj turističke infrastrukture tako i za smještajne objekte. Od turističkih obilazaka brojnih prirodnih ljepota i znamenitosti, te brojnih manifestacija koje privlače turiste, tu se uključuje i projekt cikloturizma, za koji smo ostvarili dio bespovratnih sredstava Ministarstva turizma, što će zasigurno doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma u Slavoniji“, rekao je župan Božo Galić.