Predstavljeni rezultati projekta IntegrityObserver (Nadzor integriteta)

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, U organizaciji udruge Partnerstvo za društveni razvoj – PSD kao i  partnerskih organizacija Udruga općina u RH, Udruga žena Vukovar, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura plus te Projekt građanskih prava iz Siska u Vukovaru je održan okrugli stol pod nazivom Predstavljanje IT alata i rezultata istraživanja u sklopu projekt IntegrityObserver (Nadzor integriteta). Prema riječima izvršnog direktora PSD-a Munira Podumljaka ovaj projekt je kruna njihovog dvadesetogodišnjeg rada u borbi protiv korupcije. Istakao je i kako se projekt primarno bavi trećom generacijom alata za borbu protiv korupcije, a koja pored antikorupcijskog mehanizma i antikorupcijskih mjera koje već sadržava, u sebi ima i vrlo korisne upravljačke alate za, primarno, tijela lokalne uprave.

„Olakšava im i ubrzava proceduru, osigurava ih da posluju unutar zakona i uz sve to, omogućava građanima da nadziru rad tijela lokalne uprave, a potom i sudjeluju u odlučivanjima tamo gdje je to zakonski propisano“, rekao je Podumljak.

Pojasnio je i kako su do sada uglavnom se bavili sustavima za nadzor rada kao i da su novi alati, predstavljeni u Vukovaru, nešto drugačiji. Rekao je kako se radi o platformama koje osiguravaju digitalnu demokraciju, digitalnu upravljanje i digitalno građanstvo.

„Imamo četiri alata, a prvi je za upravljanje danas jednostavnom, nekad bagatelnom javnom nabavom koja se, za one građane koji to ne znaju, nalazi izvan Zakona o javnoj nabavi, regulirana je internim aktima i predstavlja povećan rizik s obzirom da u Hrvatskoj imamo preko 10 milijardi kuna utrošenih u bagatelnu nabavu. Mi smo razvili alat koji bi osigurao da nema te anomalije direktnog ugovaranja i nekakve krađe novce iz tog velikog bazena novca“ , rekao je Podumljak dodajući kako su druga tri alata su za upravljanje imovinom u javnom vlasništvu, koncesijama i prostornim planiranjem.

Najavio je i kako će ove alate koristiti osam općina i gradova u Hrvatskoj, a da će to u Vukovarsko-srijemskoj županiji biti Općina Stari Jankovci.