Ponovno na snazi posebna regulacija prometa u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Iz Grada Vukovara oglasili su se priopćenjem u kojem navode kako su u tijeku radovi na izvanrednom održavanju državne ceste D2 u Vukovaru koji obuhvaćaju Županijsku ulicu i Ulicu dr. Antuna Bauera Paje te da je radi toga na snazi posebna regulacija prometa.

Radovi obuhvaćaju obnovu asfaltnih slojeva kolnika, zamjenu rubnjaka, novu oborinsku odvodnju i novu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju čime će prometnice u samom središtu Vukovara dobiti novi, moderniji izgled.

Za vrijeme izvođenja radova na obnovi i modernizaciji navedenih prometnica, primjenjivat će se posebna prometna regulacija. Tijekom izvođenja 1. i 2. faze rekonstrukcije Županijske ulice, Ulica dr. Antuna Bauera Paje biti će u potpunosti zatvorena, a Županijskom ulicom neće biti moguće prometovati od Ulice Lavoslava Ružičke do Bolničke ulice. Promet će se odvijati dvosmjerno Ulicom Kardinala Alojzija Stepincado Bolničke ulice, a zatim Županijskom ulicom za smjer istok. Izlaz iz Ulice J.J.Strossmayera i Dunavske ulice biti će omogućen Županijskom ulicom i to jednim voznim trakom do Ulice Lavoslava Ružičke, a zatim po prethodno opisanoj regulaciji. U 3. fazi izvođenja radova, privremena regulacija prometa odvijat će se samo na dijelu Županijske ulice, od Bolničke ulice do Ulice Ivana Gundulića te će se prometovati jednim voznim trakom uz moguće kraće zastoje zbog izvođenja prekopa oborinske kanalizacije i postavljanja završnog sloja asfalta.

Predviđeno trajanje radova u Ulici dr. Antuna Bauera Paje je 4. mjeseca, a u Županijskoj ulici 6. mjeseci, stoga molimo građane grada Vukovara za strpljenje i razumijevanje zbog eventualnih gužvi na cestama koje će navedeni radovi prouzročiti. Po završetku istih, zajedno ćemo svjedočiti sigurnijim, a potom i moderno uređenim prometnicama koje će pridonijeti ljepšoj vizuri Vukovara.