Panel diskusija na temu brendiranja Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U odjelu Spajalica Gradske knjižnice Vukovar održana je panel diskusija o važnosti, percepciji i samoodrživosti kulture, kulture u okviru turizma i primjerima dobre prakse.

Panel diskusija održana je u okviru projekta VukovarArt čiji je voditelj marketinga Krešimir Herceg rekao kako su i na ovaj način željeli staviti  znanstveni pečat na umjetnička događanja koja se već treću godinu odvijaju u Vukovaru. Kazao je kako su za potrebe diskusije okupili najveće stručnjake u Slavoniji i Baranji kako bi predstavili što je to potrebno u brendiranju Vukovara, odnosno kako bi se prikazala ova bogata kultura koja je možda najveće bogatstvo koje ovdje imamo u turističkom sektoru.

„Grad ima relativno velik broj turista, ali to je još daleko od onoga što želimo i čemu težimo. Vukovar ima odličnu ponudu – dvorac Eltz, Muzej vučedolske kulture, cikloturističku rutu EuroVelo… Dunav kao najveći brend ovoga dijela je nedovoljno iskorišten u smislu brendiranja  i mislim da velik broj ljudi vani ne zna da je Vukovar grad na Dunavu. Svi zajedno trebamo raditi na brendiranju i promociji kulture, samog mjesta i destinacije prema van, ali i prema ljudima u Hrvatskoj jer Slavoniju nedovoljno posjećuju i hrvatski turisti“, rekao je Herceg.

Voditeljica panel diskusije bila je Jesenka Ricl, predsjednica Hrvatskog društva kulturnog turizma (Crocultour) iz Osijeka, a gosti su bili izv.prof.art. Anđelko Mrkonjić, prodekan za razvoj kulturne i kreativne industrije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Goran Rihelj, vlasnik i glavni urednik vodećeg hrvatskog turističkog portala HrTurizam.hr, Darko Bilandžić, voditelj marketinga Muzeja vučedolske kulture i Irena Mikulić, PRONI Centar za socijalno podučavanje (projekt Pokretne slike umjetnosti i kulture).