Osigurano 11 milijuna kuna za projektiranje aglomeracije Vinkovci sjever

Foto: VVK

VINKOVCI, Ugovor o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za prijavu EU projekta “Vinkovci sjever”, vrijedan oko 11 milijuna kuna bez PDV-a, potpisali su danas direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan Rimac i načelnici općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci Hrvoje Drinovac, Andrija Draganić, Budimir Drača i Željko Matanović.

Ugovorom su utvrđeni međusobni odnosi kako bi se krenulo u izradu dokumentacije sa studijom izvodivosti i dokumentima zaštite okoliša za ovaj projekt kojemu je cilj poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području VVK kako bi aglomeraciju “Vinkovci sjever” mogli prijaviti za financiranje iz EU fondova, priopćili su iz VVK.

Studijskom i projektnom dokumentacijom bit će definiran investicijski plan i dugoročni razvojni plan za pružanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije Vinkovci 2 pod koju čine naselja Jarmina, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo, aglomeracije Tordinci koja obuhvaća naselja Tordinci, Antinska Mlaka, Antin, Korođ i Ostrovo te aglomeracije Nuštar koja obuhvaća naselja Nuštar, Cerić i Marinci. U sklopu izrade projektne dokumentacije za odvodnju predviđena je i priprema za kućne priključke putem priključnih okana, a u dijelu planiranog zahvata predviđena je rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.

“Iako još uvijek provodimo projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna, razmišljamo i o budućnosti te mi je drago da krećemo s projektiranjem nove aglomeracije, aglomeracije “Vinkovci sjever”. Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u svim naseljima i to zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva ova naselja spojena na regionalni vodovod, osim Marinaca, gdje su radovi na spojenom cjevovodu Nuštar-Marinci u tijeku te će i Marinci u sljedećim mjesecima biti spojeni na regionalni vodovod”, rekao je direktor VVK Ivan Rimac.

Ugovorena vrijednost iznosi 10.977.850,00 kn (bez PDV-a), od čega 85 posto financiraju Hrvatske vode, a 15 posto općine i to Općina Nuštar 6,36 posto, Općina Jarmina 2,67 posto, Općina Markušica 3,46 posto i Općina Tordinci 2,51 posto. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije za aglomeraciju Vinkovci-sjever je 24 mjeseca od dana potpisivanje ugovora.