Održana Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kao i trenutni status izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije bili su središnja tema Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije. Na koordinaciji je pojašnjeno kako je Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST, a u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, raspisala Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekta prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  Kao predmet poziva navodi se pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST Ilija Cota rekao je kako se na javni poziv mogu javiti općine i gradovi iz županije koji spadaju u prvu, drugu i treću skupinu po stupnju razvijenosti kao i županija. Poziv se odnosi i na projekte iz komunalne infrastrukture kao što su nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže kao i na projekte iz socijalne infrastrukture u koje ulaze objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici. Natječaj je otvoren do 31. listopada – rekao je Ilija Cota, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST.

„Općine i gradovi mogu prijaviti do dva projekta ukupne vrijednosti do milijun kuna, dok županija može prijaviti četiri projekta ukupne vrijednosti do dva milijuna kuna. Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100 tisuća kuna. Bitno je za naglasiti kako su osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi“, rekao je Cota.