Održan niz radionica pod nazivom Biti volonter

Foto: PRONI Centar za socijalno podučavanje

VUKOVAR, U okviru projekta Volonterski centar Vukovar, u suradnji i partnerstvu s Ekonomskom školom Vukovar i Osnovnom školom Nikole Andrića Vukovar, organizirao je radionice pod nazivom „Biti volonter“, a koje su bile namijenjene novim članovima njihovih školskih volonterskih klubova.

Radionice su održane 29. i 30 listopada, a na istima je sudjelovalo 40 učenika sedmih razreda osnovne, odnosno prvih razreda srednje škole.

Cilj radionica bio je upoznati učenike sa svijetom volonterstva i podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH te dodatno motivirati iste na aktivno sudjelovanje u volonterskim aktivnostima i programima školskih volonterskih klubova.

Cjelokupni projekt, kao i ove aktivnosti financirane su sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te sufinancirane sredstvima Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovar.