Najava burne političke jeseni u Županji, oporba traži smjenu predsjednice i potpredsjednika Gradskoga vijećaa i niži prirez

Foto: Đuro Karalić

ŽUPANJA, Poslije nedavnog rušenja prijedloga gradonačelnika Županje Davora Miličevića u svezi načina financiranja izgradnje bazena oporba u Županji oglasila se s novim prijedlogom. Na temelju Statuta Grada Županje i Poslovnika o radu Gradskog vijeća šest oporbenih vijećnika predlažu hitno sazivanje sjednice Gradskog vijeća. Pri tome predlažu donošenje Odluke o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Županje Nade Galović i potpredsjednika Gradskog vijeća Ante Juke. Slijedom toga predlažu i donošenje Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. Oporbeni vijećnici predlažu i donošenje Odluke o smanjenju prireza na porez na dohodak sa 12% na 9%.

U obrazloženju prijedloga o smanjenju prireza navode kako s obzirom na činjenicu da je Grad Županja odmah uveo maksimalni iznos prireza na porez na dohodak od 12%, te da su građani godinama maksimalno opterećeni prirezom, a da prikupljena sredstva od prireza nisu korištena u konkretne namijene, već za potrošnju, ovom odlukom se predlaže smanjenje prireza za 25%, točnije sa 12% na 9%.

„Ova odluka će u 2020. godini smanjiti prihode od prireza Grada Županja za oko 80.000 kuna, a narednih godina smanjit će se prihodi od prireza za oko 500.000 kuna. Navedenim oslobađanjem financijskih sredstava direktno će građani osjetiti na svojim kućnim proračunima, što će građanima, poreznim obveznicima povećati kupovnu moć, te automatski povećati potrošnju građana za 500.000 kuna godišnje. Za provedbu navedenih odluka nije potrebno osigurati financijska sredstva u proračunu Grada Županje. U rebalansu proračuna za 2020. godinu će se izvršiti korekcija prihoda na poziciji prihodi od prireza na porez na dohodak“, navodi se u pojašnjenju.  

Oporbenjaci tvrde kako će imati dovoljan broj ruku na sjednici Gradskoga vijeća kako bi nadglasali HDZ i donijeli odluke koje predlažu. pri tome računaju i na unutarnje probleme u županjskom HDZ-u nakon što u vijeću nije prošao prijedlog gradonačelnika o načinu financiranju izgradnje bazena.