Marina Budimir: Cilj je rušenje mene kao gradonačelnice Iloka

Foto: Grad Ilok

ILOK, Poslije najave iz Gradske organizacije Grada Iloka kako neće podržati predloženi prijedlog proračuna za 2019. godinu oglasila se i gradonačelnica Iloka Marina Budimir. Ona je u priopćenju za javnost, koje prenosimo u cijelosti, reagirala na optužbe iz HDZ-a:

„Građani Grada Iloka su iskazali jasnu želju da je gradu nužna promjena u vođenju u odnosu na prethodno razdoblje te su me na lokalnim izborima 2017. godine izabrali za gradonačelnicu. Preuzimajući tu dužnost vjerovala sam da će se moj rad odobravati ili kritizirati kroz razvoj novih projekata koji će doprinijeti dugo očekivanom razvoju, ali isto tako sam očekivala određene poteškoće. Međutim, problemi iz prethodnih godina su bili značajno veći od onoga što se predstavljalo u javnosti.

Obveze grada su bile veće od 8 milijuna kuna i trebalo je žurno tražiti rješenja kako grad ne bi došao u blokadu što bi otežalo funkcioniranje grada. Tada nije bilo naznake da će Grad dobiti financijsko izravnavanje od strane Vlade RH te sam zahtijevala  od svih gradskih službi, institucija i poduzeća veću odgovornost prema javnom novcu kojim raspolažu.

Odraz takvog stanja vidljiv je bio kroz brojne primjere. Grad je produžio pozajmicu od Slatinske banke u periodu pred same izbore,a  iznosila je  950 tisuća kuna, a time je prekršen zakon na što me je upozorilo Ministarstvo financija. Pozajmica je zatvorena u svibnju 2018. godine. Dospjelo dugovanje prema brojnim dobavljačima je smanjeno s 3,8 milijuna na 2,1 milijun kuna. Grad i prema svojim gradskim poduzećima, Komunalijama d.o.o. i Kom-Iloku d.o.o., ima dugogodišnji dug koji sam smanjila s 3 milijuna kuna na 1,2  milijuna kuna. Da je situacija bila teška govori i dug  za naknade vijećnicima iz prošlog saziva Gradskog vijeća koji je iznosio 123 000 kuna, a isplaćen je s krajem lipnja ove godine.

Uz navedene poteškoće, bila sam uporna da se nastave prijašnji projekti i pokrenu novi.

Prepoznajući teškoće u gospodarstvu na području Grada po prvi put sam pokrenula program potpora poduzetnicima kojim se putem 8 mjera u 2018. godini sufinancira poduzetnicima njihovo sudjelovanje na gospodarskim manifestacijama, zakup tržnog prostora na štandovima i klupama, ulaganje u smještajne kapacitete, izrada projektne dokumentacije, troškovi promotivnih aktivnosti, potpora poduzetnicima početnicima i druge mjere.

Značajno sam proširila program mjera pomoći poljoprivrednim proizvođačima te se sufinanciraju troškovi osposobljavanja za rad za upravljanje pesticidima, pregled prskalica i raspršivača, kontrola plodnosti tla, ekološka proizvodnja, umjetno osjemenjivanje stoke, pčelarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo.

Grad Ilok je izradio Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te će se, nakon ispunjavanja svih zakonskih uvjeta, krenuti s njegovom primjenom.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Ilok je prijavljena za financiranje iz programa EU, a paralelno se radi na rješavanja brojnih problema oko izdavanja lokacijske i  građevinske dozvole. Netočni su navodi da Grad ne radi na stavljanju Poslovne zone u funkciju.

Kroz Program socijalne skrbi proširio se set mjera kojima pomažemo našim socijalno najugroženijim stanovnicima kao i demografske mjere koje su dobrim dijelom postale standard u drugim gradovima i općinama. Na dan preuzimanja dužnosti isplata socijalne pomoći je kasnila više od jedne godine.

Isplaćeni su svi zaostaci i sada se naknada isplaćuje redovito. Naknada za novorođenčad povišena je u veljači 2018.godine sa 2.000,00 kn na 6.000,00 kn. Povećan je i broj stipendija s 12 na 19 za ovu godinu,kao i sam iznos stipendije s 5 na 7 000 kn. Grad pomaže školovanje djece, prijevoz osoba s invaliditetom, umirovljenike.

Uspješno smo u govorili program Zaželi vrijedan 5,6 milijuna kuna kojim 40 žena skrbi za 160 korisnika na području Grada Iloka.  U dogovoru s ravnateljem Doma zdravlja Vukovar i ravnateljicom Bolnice Vukovar, osiguran je dolazak 5 specijalista (internista, ginekolog, oftalmolog, ORL i kirurg/onkolog) 2 puta mjesečno u Grad Ilok.

Uz to, nastavilo se na izgradnji i unapređenju infrastrukture u Gradu te su realizirani ili u postupku obnova i opremanje zgrade dječjeg vrtića „Crvenkapica“, rekonstrukcija zgrade Mjesnog odbora Mohovo,planira se  izgradnja reciklažnog dvorišta,odradila se rekonstrukcija nekoliko cesta i pješačkih staza.

Pred potpisom je projekt rekonstrukcije javne rasvjete kojim će se na području cijelog grada postaviti učinkovita LED rasvjeta, a rok za izvršenje radova je do proljeća 2019. godine.

Poseban problem je nastao kada sam u poslovanju gradskih poduzeća, Komunalija i Kom-Iloka uočila poteškoće u poslovanju na što od prethodnog direktora nisam dobila zadovoljavajuće odgovore niti sam željela odobriti da se cjelokupan trošak pokrivanja gubitaka prenese isključivo na građane putem povećanja cijena odvoza otpada ili povećanja cijene vode.

Razmjeri stvarnog gubitka postali u poznati tek nakon smjene bivšeg direktora Vilima Čuljka. Na plaće se trošilo gotovo 70% ukupnih prihoda. Mislim da je jasno svima da je to neodrživo i da je moralo rezultirati negativnim poslovanjem. Gubitak Komunalija do lipnja 2018. je iznosio dodatnih 450.000 kn, a iz mjeseca u mjesec postajao sve veći. Gubitak u Kom-Iloku je bio oko 500 000 kn.

Ovakvo poslovanje bi brzo dovelo do blokade poduzeća, problema u opskrbi vodom, a radnici bi završili na ulici. Novi direktor Joško Radanović, angažirao je stručnjaka koji će izraditi plan restrukturiranja kako bismo odredili sve potrebne mjere kako bi sačuvali radna mjesta.

Kao i uvijek, provođenje mjere štednje i racionalnog korištenja javnog novca, stvara i nezadovoljstvo s kojim se moram nositi i borim se svaki dan da građanima prenesem stvarnu sliku stanja grada. Od onih koji su odgovorni za ovakvo stanje ne očekujem da se pravdaju, ali u najmanju ruku je neprimjereno da mene prozivaju.

Jasno je da i politički protivnici traže svoju priliku da mi još više otežaju obavljanje dužnosti gradonačelnice. Većina koju već sada  imaju u Gradskom vijeću intenzivno me pokušava ograničiti u djelovanju te su odbili neke odluke koje sam predložila za usvajanje i to je njihova mogućnost koju koriste. Međutim, ne dozvoljavam da me optužuju za probleme koje su oni stvorili u vremenu kada su upravljali Gradom koje sada ja moram sanirati.

Priopćenje HDZ-a u kojem navode da neće podržati predloženi proračun Grada Iloka za 2019 .godinu pokazuje da im nije cilj usvajanje najboljeg mogućeg proračuna za građane Grada Iloka već je cilj rušenje mene kao gradonačelnice, jer većinu u vijeću imaju.

Nedolazak na sastanak Odbora za financije možda je znak da nisu pripremili svoje prijedloge tzv.amandmane, koje žele da se unesu u proračun,ili nemaju bolji prijedlog u odnosu na moj.

Trenutno mi je nepoznat stav HSS-a i SDP-a, kao niti članova HSLS-a, hoće li da podržati HDZ,ili  ne vidjet ćemo na sjednici Gradskog vijeća.

Prijedlog proračuna koji sam dostavila predsjednici Gradskog vijeća za stavljanje na dnevni red sjednice, smatram i razvojnim i realnim i što je najbitnije ostvarivim. Gradski vijećnici mogu i na ovakav prijedlog proračuna davati amandmane, a HDZ-ova većina, ako nema povjerenja, može usvojiti bilo koju izmjenu proračuna tako da za njega jednostavno dignu ruku.

U slučaju da se proračun ne izglasa, do kraja prosinca slijedi prijedlog donošenja odluke o privremenom financiranju.

Ukoliko Vijeće prihvati odluku o privremenom financiranju, što nije nemoguće, ali bi to bilo nelogično jer su odlučili rušiti proračun, slijedi pauza od tri mjeseca nakon koje Gradonačelnica ponovno treba predložiti proračun. Ako ni tada on ne prođe, Vijeće će se raspusti i slijede izbori.

Ako Vijeće ne prihvati privremeno financiranje, idu izbori za gradsko vijeće, ali ne i za gradonačelnicu. Izbori se trebaju održati u roku od 90 dana poslije objave Vlade o raspuštanju Vijeća. Prije toga će Vlada RH imenovati svog povjerenika koji privremeno predstavlja Vijeće.

I nakon tih izbora HDZ se nada da će u novom sazivu imati dovoljno vijećnika te neće htjeti niti poslije konstituiranja novog vijeća prihvatiti proračun. Tada bi se išlo na još jedne izbore za Gradsko vijeće, ali ovaj put i za gradonačelnicu.

Namjera neizglasavanja proračuna je vrlo pogubna za grad Ilok u ovom trenutku, kada imamo povijesnu šansu da izvučemo grad iz situacije u kojoj je godinama bio. Zaustavit će se  gotovo sve aktivnosti u gradu. Nedonošenje proračuna značilo bi da će Grad Ilok mjesecima biti na hladnom pogonu tj. financirat će se samo nužni rashodi i izdaci, odnosno plaće, režije i slično. Neće se moći financirati nikakve nove projekte.

Odgovornost je upravo na tima koji izazivaju novu krizu željom za političkim obračunom sa mnom i nezavisnom listom kojoj sam nositeljica.

Zato pozivam predsjednicu Gradskog vijeća da sazove sjednicu na kojoj možemo pred građanima raspravljati o prijedlogu proračuna. Ukoliko sjednica ne bude sazvana, vijećnici neće imati priliku donijeti niti proračun, niti odluku o privremenom financiranju, Grad Ilok će opet biti jedan od rijetkih negativnih primjera lokalne samouprave koji ide na prijevremene izbore za vijeće što se od primjene novog zakona dogodilo samo u Općini Muć“.