Kroz tematske radionice do izrade novog Programa za mlade u Vukovaru

Foto: Pixabay

VUKOVAR, PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Gradom Vukovarom i Mirovnom grupom mladih Dunav započeo je s provedbom projekta „Programeri zajednice“, koji za cilj ima dodatno unaprijediti položaj i kvalitetu života mladih s područja grada Vukovara kroz izradu novog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021.-2024. Prema najavama iz PRONI Centra kako bi postigli navedeni cilj do kraja godine biti će organizirano 8 tematskih rasprava s mladima i stručnjacima iz relevantnih područja. Prva u nizu organizira se na temu Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje u Gradskoj knjižnici Vukovar, Odjelu za mlade – Spajalica, u utorak 15.rujna s početkom u 10 sati.

„Temelj za razgovor i raspravu bit će rezultati nedavno provedenog istraživanja o potrebama i navikama mladih s području grada Vukovara te analiza provedbe postojećeg Programa za mlade grada Vukovara koji je na izmaku (2017.-2020.)“, najavljuju iz PRONI Centra.  

Nakon provedenih svih 8 tematskih rasprava uslijedit će jedna zajednička kako bi usuglasili stavove i zaključke te na osnovu toga pripremili prijedlog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021.-2024. i uputili ga na usvajanje Gradskom vijeću. Osim toga, tijekom projekta izradit će se i mehanizmi za praćenje provedbe novog  Programa, a u svrhu lakšeg vrednovanja postignuća i mjerenja utjecaja na kvalitetu života mladih.

Projekt “Programeri zajednice ” čiji je nositelj PRONI Centar za socijalno podučavanje, financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih.