Kako se neki parkiraju? Vrijede li zakoni za sve ili samo za neke?

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Svi vozači u više navrata naišli su na problem kada ne mogu pronaći slobodno parking mjesto i kada su prinuđeni kružiti po gradu ili se pak parkirati malo dalje i prošetati do željenog objekta. Sa takvim problemom bili su suočeni i neki od sudionika radnog sastanka predstavnika jedinica lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije sa ministrom državne imovine Goranom Marićem. Vozači ova dva automobila su nedostatak slobodnih parking mjesta riješili na ovakav način koji je izazvao, najblaže rečeno, zgražanje prolaznika. Mnogi su zastajali kako bi fotografirali ovakav bahat način parkiranja. U razgovoru s vozačima tih automobila doznali smo kako su se tako parkirali jer je na parkiralištu bio autobus koji je onemogućavao kretanje te da su bili prinuđeni na tako što. Kako god mnogi su se glasno pitali vrijede li zakoni za sve isto ili ne ako se radi o općinskim i gradskim čelnicima. Isto tako nejasno je kako su ostali sudionici sastanka uspjeli se parkirati kako treba. Treba napomenuti i kako je sastanak u Palači Srijem trajao više sati. Dodatni problem predstavlja i činjenica da se osim Palače Srijem u neposrednoj blizini ovoga parkirališta, gdje neki parkiraju na ovakav način, nalaze i druge institucije (Ured državne uprave, Centar za socijalnu skrb, Županijski Centar 112, Ured za obranu, Katastarski ured) i gdje je svako parking mjesto iznimno važno. Nismo tijekom našeg boravka na terenu primijetili da su vozači ovih automobila kažnjeni za nepropisno parkiranje. Isto tako ne znamo i jesu li vozači platili parking karte za dva mjesta na više sati s čime bi donekle opravdali svoj, rijetko viđeni, način parkiranja ili su pak računali na to da su oni općinski ili gradski zaposlenici te da stoga za njih obični zakoni ne vrijede. Uz ova dva primjera odmah preko puta bio je parkiran i crni VW Pasat koji je sebi našao zgodno mjesto u hladu.