Iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije pojašnjavaju nedoumice oko ugradnje internih vodomjera i raspodjele potrošnje

Foto: VVK

VINKOVCI, Ugradnja internih vodomjera i raspodjela potrošnje kod dijela građana Vinkovaca, koji se odlučili na taj korak, prouzročila je nedoumice, a kako bih ih uklonili, iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije pojašnjavaju cijeli postupak oko ugradnje vodomjera u stanove i njihovog korištenja.

Izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga iz 2018. godine Vinkovački vodovod i kanalizacija (kao javni isporučitelj vodnih usluga) omogućio je korisnicima ugradnju internih vodomjera putem ovlaštene tvrtke. Da bi ugradili vodomjere u svoje stanove potrebno je da suvlasnici donesu odluku o ugradnji internih vodomjera potpisanu od strane većine suvlasnika po suvlasničkim dijelovima. Nakon toga s ovlaštenom tvrtkom suvlasnici zaključuju ugovor o ugradnji internih vodomjera. Trošak ugradnje kao i održavanje vodomjera snose suvlasnici koji su i vlasnici internih vodomjera i dužni su ih održavati, servisirati i baždariti svakih 5 godina sukladno važećim propisima.

Glavni vodomjer očitava i održava Vinkovački vodovod i kanalizacija dok interne vodomjere očitava ovlaštena tvrtka s kojom su suvlasnici potpisali ugovor. Važno je za napomenuti kako korisnici ne očitavaju sami interne vodomjere niti sami dostavljaju stanje internih vodomjera.

Sukladno navedenom Ugovoru, cjelokupna potrošnja vodnih usluga očitana na glavom vodomjeru raspodjeljuje se na stanare-korisnike na sljedeći način:

-svim korisnicima koji imaju ugrađene interne vodomjere mjesečna se potrošnja raspodjeljuje kao zbroj očitane mjesečne potrošnje svih internih vodomjera u njihovom stanu;

-razlika između stanja glavnog vodomjera i zbroja stanja svih internih vodomjera u zgradi raspodijelit će se onim korisnicima koji nemaju ugrađene interne vodomjere sukladno broju prijavljenih osoba kod pojedinog korisnika;

-prilikom 100% ugradnje internih vodomjera u stambenoj zgradi, eventualna razlika između potrošnje na glavnom vodomjeru i zbroja internih vodomjera, raspodijelit će se na sve korisnike prema udjelu individualne potrošnje u ukupnoj potrošnji vode;

-u slučaju izvanredne situacije na zajedničkom dijelu vodnih instalacija u stambenom objektu (puknuće cijevi i sl.), povećanje potrošnje na glavnom vodomjeru zgrade jednako će se raspodijeliti svim korisnicima npr. razmjerno površini njihovih stanova i sl.

Suvlasnici mogu s trećom stranom, dakle ovlaštenom tvrtkom, ugovoriti i drukčiji način raspodjele cjelokupne potrošnje vode. Ovlaštena tvrtka raspodjeljuje cjelokupnu potrošnju vode te Vinkovačkom vodovodu i
kanalizaciji dostavlja gotove podatke za obračun potrošnje izrađene prema ugovorenom, a gore opisanom načinu raspodjele potrošnje vodnih usluga. Dakle, nakon dostavljene obavijesti od strane ovlaštene tvrtke o prelasku stambene zgrade na drukčiji način raspodjele potrošnje vodnih usluga, javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod ili kanalizacija više ne vrši sam raspodjelu potrošnje vodnih usluga nego samo vrši obračun potrošnje prema gotovim podacima o raspodjeli potrošnje vodnih usluga dostavljenim od strane ovlaštene tvrtke.

“Stoga molimo korisnike u stambenim zgradama koje su prešle na drukčiji način obračuna vodnih usluga da se za sve eventualne nejasnoće ili pitanja oko raspodjele potrošnje vodnih usluga obrate prvenstveno ovlaštenoj tvrtki s kojom su i ugovorili uslugu mjerenja i raspodjele potrošnje vodnih usluga. Prema dobivenim podacima o raspodjeli potrošnje vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. izvršit će obračun te izdati račune vodne usluge”, poručuju iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

Napominju kako evidenciju o broju osoba kod pojedinih korisnika koji nemaju ugrađene interne vodomjere vodi ovlaštena tvrtka s kojom su suvlasnici zaključili ugovor. Suvlasnici su dužni svaku promjenu broja osoba prijaviti predstavniku suvlasnika, a predstavnik suvlasnika je promjenu broja osoba dužan prijaviti ovlaštenoj tvrtki, a ne Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji.
Ukoliko dođe do curenja vode uslijed kvara na internim instalacijama predstavnik stanara dužan je odmah po saznanju kvar prijaviti ovlaštenoj tvrtki. Kvar na internim instalacijama otklanjanju suvlasnici o svom trošku.

Više informacija o ugradnji internih vodomjera i raspodjeli potrošnje vode nalazi se u letku koji je tiskan u suradnji Grada Vinkovaca, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije „Glas potrošača“, a svrha mu je informirati i educirati korisnike vodnih usluga u slučaju ugradnje internih vodomjera te im dati odgovore na najčešće postavljena pitanja. Letak su korisnici koji su se odlučili na ugradnju internih vodomjera dobili uz svoje račune, a može se naći i na web stranici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije ww.vvk.hr u rubrici Česta pitanja i odgovori.

Vinkovački vodovod i kanalizacija stoji na raspolaganju svim korisnicima za sva pitanja i nejasnoće oko ugradnje internih vodovoda i putem e-maila vvk@vvk.hr, poručuju iz ove tvrtke.