I dalje aktualan Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na koordinaciji načelnika i gradonačelnika s područja Vukovarsko – srijemske županije član Uprave EKOS-a Zoran Pandža govorio je o do sada realiziranim aktivnostima kada je riječ o izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Kazao je tom prilikom kako se radi o strateškom projektu za Vukovarsko – srijemsku i Osječko – baranjsku županiju koji bi, kada počne s radom, zauvijek trebao riješiti pitanje odlaganja komunalnog otpada. Prema njegovim riječima odabran je izvođač radova koji će izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju poslije čega bi se potom krenulo i u izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Antunovcu.

“Samo za izradu i ishođenje potrebne dokumentacije trebat će osigurati preko 12 milijuna kuna dok procjene govore kako če izgradnja samoga Centra koštati oko 400 milijuna kuna. Ako bi sve išlo kako treba Regionalni centar bi s radom trebao započeti tijekom 2024. godine”, najavio je Pandža.

Uz Regionalni centar gradilo bi se i ukupno 8 pretovarnih stanica od kojih 3 u Vukovarsko – srijemskoj županiji i to u Iloku, Županji i Starim Jankovcima. Početak rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom značilo bi i zatvaranje postojećih odlagališta u cijeloj županiji. Ukupan kapacitet Centra bi iznosio 60.000 tona i s njime bi se, kako navodi Pandža, pitanje odlaganja komunalnog odpada riješilo za uvijek. Početak rada Centra i zbrinjavanje otpada na ovaj način u konačnici će značiti i povećanje cijene odlaganja otpada za građane ali se još ne zna u kojoj mjeri.

O planiranim projektima kao i onima u tijeku okupljenim načelnicima i gradonačelnicima govorila je Vedrana Džoić iz Razvojne Agencije vukovarsko-srijemske županije kao i direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš.