Hrvatske vozačke dozvole vrijediti će u SAD-u, Kanadi, Japanu, Australiji i Argentini

Foto: Ivan Matić

Prema navodima N1 televizije saborski zastupnici pozdravili su hrvatsko pristupanje Konvenciji o cestovnom prometu, odnosno Ženevskoj konvenciji koja će omogućiti važenje vozačkih dozvola izdanih u Hrvatskoj u zemljama strankama te konvencije, među kojima su SAD, Kanada, Japan, Australija i Argentina.

„Hrvatska je stranka Bečke konvencije prema kojoj međunarodne vozačke dozvole izdane u Hrvatskoj ne vrijede u državama koje su isključivo stranke Ženevske konvencije, zbog čega se pristupilo rješavanju tog problema.Najistaknutiji primjeri država stranaka Ženevske konvencije koje nisu istodobno i stranke Bečke konvencije su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Japan, Australija i Argentina. Pristupanje Ženevskoj konvenciji uvelike će olakšati hrvatskim državljanima i predstavnicima hrvatskih tvrtki boravak u ovim državama“, rekao je državni tajnik u MUP-u Žarko Katić.

N1 dalje navodi kako će potvrđivanje Ženevske konvencije također omogućiti prometovanja vozila s hrvatskim registarskim oznakama po prometnicama onih država koje su isključivo stranke te konvencije. U ovom su trenutku 79 država stranke Bečke konvencije, a 98 država stranke Ženevske konvencije od kojih su 55 ujedno i stranke Bečke konvencije, među kojima je i 21 država članica Europske unije.