Hrvatska će 2051. godine imati do 3 milijuna stanovnika, godišnje ostajemo bez 90.000 stanovnika

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, „Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika“ autorice Alice Wertheimer Baletić koja je predstavljena u Vukovaru. O knjizi ove Vukovarke, koja se svrstava u vrh europskih i svjetskih demografa, govorili su akademik Dragutin Faletar, demograf Stjepan Šterc kao i vukovarski demograf Dražen Živić.

Pojašnjeno je kako su u ovoj knjizi sabrana djela autorice od 70-ih godina prošloga stoljeća do danas te da je tako stvoreno novo znanstveno djelo koje pokazuje da se danas događa upravo ono što su demografi najavljivali još 70-ih godina prošloga stoljeća. Uz to Wertheimer Baletić je još tada najavljivala kako će u Hrvatskoj biti manjak radne snage, a da će razlog tome biti demografija.

„Ukoliko se nešto ubrzo ne riješi Hrvatska će demografski tonuti sve dublje i to prije svega njena ruralna područja. Najcrnje projekcije kažu da bi 2051. godine Hrvatska mogla imati svega 2,5 do 3 milijuna stanovnika i to pretežito stare životne dobi. Najugroženija su ruralna područja domovine“, rekao je Faletar.

Demograf Stjepan Šterc istakao je godišnje Hrvatskoj, prirodnim putem, ostaje bez 18.000 stanovnika.

„Godišnje u Hrvatskoj umire 18.000 stanovnika više negoli ih se rodi. Kada se tome doda  iseljavanje Hrvatska godišnje gubi oko 90.000 stanovnika. Hrvatska nestaje i to je problem koji je trenutno najveći problem države“, rekao je Šterc.