U Gimnaziji Vukovar održan Skype sat iz kemije

Foto: Gimnazija Vukovar

VUKOVAR, U organizaciji profesorice kemije Kristine Kristek u Gimnaziji Vukovar održan je Skype sat iz kemije.  Studentice Odjela za kemiju sa Sveučilišta J.J. Strossmayera iz Osijeka, Marinela Ižaković i Lucija Kranjčec, zajedno s njihovim mentoricama Mirelom Samardžić i Matejom Hajduković, putem Skypa vukovarskim su gimnazijalcima demonstrirale pokus iz kemije pod nazivom „Titracija natrijeve lužine klorovodičnom kiselinom“. Bila je ovo prilika i da im pokažu kako je zanimljivo studirati kemiju na njihovom fakultetu. Tumačile su pojmove iz kemije te su upoznale učenike s aparaturom i kemikalijama koje se koriste u ovom eksperimentu ali i pojasnile što sve sadrži njihov odlično opremljen laboratorij.

„Ove smo godine započeli suradnju s Odjelom za kemiju tako što smo početkom godine organizirali posjet fakultetu za 10 naših učenika. Učenici su se iznenadili vidjevši iznimnu opremljenost njihovih laboratorija kao i srdačnost profesora i asistenata koji su nas ugostili. To mi je dalo ideju da pokušam organizirati Skype sat iz kemije gdje bi i ostali učenici mogli vidjeti kako je to studirati kemiju i pri tom naučiti nešto od studenata. Zahvaljujući doc. dr. sc. Mireli Samardžić sa Odjela za kemiju to smo i uspjeli ostvariti. Održavanje ovakvoga sata zahtijevalo je veliku pripremu s obje strane ali kada smo konačno ostvarile svoj cilj i vidjele kako su dobro i studenti i učenici reagirali na ovakav oblik nastave, znale smo da se sav trud ispatio“, rekla je Kristek.

Internet i moderna tehnologija omogućava uvođenje novih oblika nastave u školama, korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja, web alata i edukativnih aplikacija. Škole trebaju ići u korak s tehnologijom što zahtjeva stalnu edukaciju nastavnika, a učenicima daje zanimljiviju i kvalitetniju nastavu.