“Enterprise” nad Ilokom

Foto: Mirko Đurković

ILOK, Zanimljivu fotografiju iz Iloka poslao nam je posjetitelj portala press032.com Mirko Đurković.